Każdy Klient naszego toru proszony jest o wypełnienie oświadczenia, które dostępne jest w recepcji obiektu. Oświadczenia pobrać można również z naszej strony internetowej:

1. Oświadczenie dla osoby dorosłej

[wonderplugin_pdf src=”https://kartingowynarodowy.pl/wp-content/uploads/2018/03/O%C5%9Bwiadczenie-Kartingowy-Narodowy.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Dostępne również pod adresem Oświadczenie dla osoby dorosłej

2. Oświadczenie dla dziecka/osoby niepełnoletniej (wymagany podpis opiekuna)

[wonderplugin_pdf src=”https://kartingowynarodowy.pl/wp-content/uploads/2015/05/O%C5%9AWIADCZENIE-MA%C5%81OLETNI-Kartingowy-Narodowy1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Dostępne również pod adresem Oświadczenie dla dziecka/osoby niepełnoletniej (wymagany podpis opiekuna)