Oświadczenia

Każdy Klient naszego toru proszony jest o wypełnienie oświadczenia, które dostępne jest w recepcji obiektu. Oświadczenia pobrać można również z naszej strony internetowej:

1. Oświadczenie dla osoby dorosłej

Dostępne również pod adresem Oświadczenie dla osoby dorosłej

2. Oświadczenie dla dziecka/osoby niepełnoletniej (wymagany podpis opiekuna)

Dostępne również pod adresem Oświadczenie dla dziecka/osoby niepełnoletniej (wymagany podpis opiekuna)

Dodaj komentarz