Regulamin toru dostępny jest również w recepcji oraz pod adresem Regulamin-Kartingowy-Narodowy.pdf