Sygnalizacja na torze – o czym trzeba wiedzieć

Każdy kojarzy charakterystyczną flagę w czarno-białą szachownicę. W wyścigach samochodowych daje ona sygnał o zakończeniu wyścigu i dotarciu kierowców na metę. Nie inaczej jest w przypadku torów kartingowych. Na wielu z nich obowiązuje 6 różnych flag, a często także sygnalizacja świetlna. Jaka jest sygnalizacja na torze gokartowym i co powinieneś o niej wiedzieć, zanim wsiądziesz do gokarta?

Sygnalizacja świetlna

Na torach kartingowych niemal zawsze spotyka się flagi. Są one podstawą jeśli chodzi o komunikację między kierowcami, a obsługą toru. Czasami występuje również sygnalizacja świetlna. Zanim poznasz znaczenie poszczególnych flag, warto żebyś miał świadomość, co mogą oznaczać komunikaty świetlne. Z różnego rodzaju motosportów możesz kojarzyć rząd świateł, zwykle czerwonych, które gasnąc jeden po drugim dają znak do startu. Czasami może ona występować również na torze kartingowym. Na torze możesz spotkać się również z sygnalizacją znaną ci z ruchu drogowego, czyli czerwone i zielone światła. Czerwone oczywiście daje znak o konieczności zatrzymania się, a zielone o ruszeniu. Oprócz tego, mogą występować żółte, lub pomarańczowe światła, które informują o zakończeniu przejazdu oraz zjeździe z toru, lub o zagrożeniu, który wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Zielona flaga

Na torze kartingowym częściej niż gasnące po sobie rzędy czerwonych świateł, można spotkać się z zieloną flagą. Podobnie jak wspomniane światła, oznacza ona start wyścigu. Może również dawać znać o wyjeździe z parku maszyn, lub komunikować koniec niebezpieczeństw na torze.

Niebieska flaga

Z pomocą niebieskiej flagi, obsługa toru daje znak o konieczności przepuszczenia szybszego pojazdu. Kierowca do którego komunikat ten został skierowany, powinien zjechać do prawej, lub lewej strony toru, jednocześnie zwalniając.

Żółta flaga

Żółta flaga jest odpowiednikiem żółtych i pomarańczowych świateł. Ma ostrzegać kierowców o niebezpieczeństwie na torze i konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Czerwona flaga

UWAGA! Kolor czerwony ma alarmować. Na torze kartingowym oznacza to co kolor czerwony w sygnalizacji świetlnej, czyli ‘Stop!’. Kierowca, z którym obsługa będzie komunikować się przy pomocy czerwonej flagi, powinien bezwzględnie zatrzymać gokart. Ma obowiązek również podporządkowania się poleceniom.

Szachownica

Najbardziej charakterystyczna flaga we wszystkich motosportach, czyli czarno-biała szachownica, oznacza po prostu koniec jazdy. W wielu obiektach może również być znakiem do zjazdu do parku maszyn, albo sygnałem o ostatnim okrążeniu, a następnie zjeździe w wyznaczony punkt.

Czarna flaga

Czarna flaga stanowi karę dla kierowcy, który w niebezpieczny sposób zachowywał się wobec innych. Po sygnale czarną flagą, powinien się on zatrzymać, a następnie zjechać z toru. Czarną flagę można zobaczyć za takie zachowania, jak rozbijanie się po bandach, uderzanie w inne gokarty, wysiadanie z pojazdu na torze, czy agresywną jazdę. A to tylko kilka przykładów nieprawidłowego zachowania na torze kartingowym.

Przed startem, obsługa toru kartingowego poinformuje cię o zasadach na nim panujących, w tym o znaczeniu sygnalizacji świetlnej oraz flag. Nie zaszkodzi jednak zapoznać się z ich znaczeniem wcześniej.